برچسب: شبکه NVT

آخرین اخبار
حواشی بازداشت دو خبرنگار روس در نزدیکی کارخانه پهپاد سازی استانبول

حواشی بازداشت دو خبرنگار روس در نزدیکی کارخانه پهپاد سازی استانبول

در حالیکه ۲ خبرنگار روس در ترکیه تحت بازداشت به اتهام جاسوسی صنعتی قرار دارند، وزارت...