برچسب: فتح اله بیات

آخرین اخبار
بازنگری دستمزد کارگران در طول سال لازم است

بازنگری دستمزد کارگران در طول سال لازم است

یک مقام مسئول کارگری می گوید با بروز رسانی و بازنگری دستمزد کارگران در طول سال بخشی...