برچسب: قلیان

طب و سیاست
ثبت یک عدد تقویمی به قیمت جان انسان

ثبت یک عدد تقویمی به قیمت جان انسان

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: ظرف شش ماه اخیر ۲۴ هزار مورد شکایت در ارتباط...