برچسب: محقق

بیماری و درمان
محقق طب ایرانی و اسلامی در گفتگو با حکیم نیوز مطرح کرد: شیر گاو شفا است، اما نه شیری که دست کاری شده است

محقق طب ایرانی و اسلامی در گفتگو با حکیم نیوز مطرح کرد: شیر گاو شفا است، اما نه شیری که دست کاری شده است

حسینی منش گفت: طبق بیانات ائمه اطهار (علیهم السلام) همانطور که خوردن گوشت گاو مکروه...