برچسب: میگرن

بیماری و درمان
علت بروز سردردهای فصلی چیست؟

علت بروز سردردهای فصلی چیست؟

سردردهای خوشه ای، شایع ترین نوع سردردهای فصلی است.

بیماری و درمان
بررسی دلایل و انواع سردرد

بررسی دلایل و انواع سردرد

مجاهدی: علاوه بر این نوع دیگری از سردردها وجود دارد که ناشی از ضعف و عدم وجود مواد...