برچسب: واکسن شرکت رازی

طب و سیاست
پس از دریافت 3 دوز واکسن این شرکت می‌توانید دیگر ماسک نزنید

پس از دریافت 3 دوز واکسن این شرکت می‌توانید دیگر ماسک نزنید

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: وقتی افراد واکسن تزریقی استنشاقی شرکت...