برچسب: پژمانفر

طب و سیاست
لزوم تاسیس دانشگاه طب سنتی مستقل از نظام پزشکی

لزوم تاسیس دانشگاه طب سنتی مستقل از نظام پزشکی

پژمانفر: ایجاد دانشگاه طب سنتی مطالبه جدی مجلس از وزارت بهداشت است تا کشور در سایه...