برچسب: کرونا و طب سنتی

تمدن و سبک زندگی
صدرایی: جایگاه دیرینه طب سنتی در تمدن ایران زمین

صدرایی: جایگاه دیرینه طب سنتی در تمدن ایران زمین

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: محققان طب سنتی در مورد بیماری کرونا...