برچسب: گیاهان معطر

بین الملل
نگاهی کوتاه بر وضعیت تولید و فرآوری گیاهان دارویی و معطر در کشور تایلند

نگاهی کوتاه بر وضعیت تولید و فرآوری گیاهان دارویی و معطر در کشور تایلند

در حال حاضر، خدمات پزشکی مدرن عمدتاً به بیمارستان ها و درمانگاه های شهری محدود می...