برچسب: 12آذر

مجله و دانستنی
یک روز به نام انسان

یک روز به نام انسان

روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر...